Hvem er Balticum Frinab as?

• Balticum Frinab AS er den norske delen av BFAB-konsernet som har hovedkontor i Syd-Sverige.

• Med utspring i Balticum Frinab AB og Frinnaryd Svetsindustrier AB, samt egen produksjon i Sverige og Polen har selskapet lang erfaring med produksjon og salg av containere og avfallsløsninger i Skandinavia.

• Selskapets mål er å levere kvalitet til konkurransedyktige priser og våre løsninger er tilpasset kundens krav om rasjonell utnyttelse og drift.

• Balticum Frinab as har levert til det norske markedet siden 1986, først fra Sverige gjennom agenter og senere gjennom eget selskap.

• Produktutvikling står sentralt i konsernet, og det jobbes kontinuerlig for å heve standard og kvalitet.

• Balticum Frinab as har flere konstruktører og en stab med dyktig teknisk personell som leder produktutviklingen.

• Balticum Frinab as har egen produktlinje for det norske markedet tilpasset særegne bruksområder, transportforhold og værforhold.

• Vi ser en stadig større interesse for selskapets produkter i Norge, med dertil positiv omsetningsøkning.