VELKOMMEN TIL BFAB

Vi tilpasser til dine ønsker! Produsent og leverandør av flak, containere og tilhengere. Synlig, sterk og tilstede.

SE PRODUKTER

Hvem er Baltium Frinab AS?

Balticum Frinab AS er den norske delen av BFAB-konsernet som har hovedkontor i Syd-Sverige. Med utspring i Balticum Frinab AB og Frinnaryd Svetsindustrier AB, samt egen produksjon i Sverige og Polen har selskapet lang erfaring med produksjon og salg av containere og avfallsløsninger i Skandinavia.

Selskapets mål er å levere kvalitet til konkurransedyktige priser og våre løsninger er tilpasset kundens krav om rasjonell utnyttelse og drift. Balticum Frinab as har levert til det norske markedet siden 1986, først fra Sverige gjennom agenter og senere gjennom eget selskap.

Produktutvikling står sentralt i konsernet, og det jobbes kontinuerlig for å heve standard og kvalitet. Balticum Frinab as har flere konstruktører og en stab med dyktig teknisk personell som leder produktutviklingen. Balticum Frinab as har egen produktlinje for det norske markedet tilpasset særegne bruksområder, transportforhold og værforhold.

Vi ser en stadig større interesse for selskapets produkter i Norge, med dertil positiv omsetningsøkning.